Crea sito

Neuroptera

  Ascalaphidae

   Libelloides coccajus - Ascalaphidae

   Libelloides coccajus - Ascalaphidae

   Libelloides sp. - Ascalaphidae

   Libelloides sp. - Ascalaphidae

   Libelloides sp. - Ascalaphidae

   Libelloides sp. - Ascalaphidae

    Chrysopidae

     Chrysopidae

     Chrysopidae

     Italochrysa italica - Chrysopidae

     Nothochrysa capitata - Chrysopidae

      Hemerobiidae

       Hemerobiidae

       Hemerobiidae

        Myrmeleontidae

         Myrmecaelurus trigrammus -  Myrmeleontidae

         Myrmeleontidae

         Myrmeleontidae

         Palpares libelluloides - Myrmeleontidae

         Palpares libelluloides - Myrmeleontidae

         Distoleon tetragrammicus - Myrmeleontidae